မဂၤလာပါ ဓမၼရံသီမိသားစုမွ ႀကိဳဆိုပါတယ္။
logo
Location မိုးကုတ္၊ မႏၱေလး၊ မံုရြာ၊ မူဆယ္၊ ေတာင္သာ၊
ရန္ကုန္၊ ေနျပည္ေတာ္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္၊ သာယာကုန္းအုပ္စု၊ ပဒဲေကာေက်းရြာ ရန္ကုန္-မႏၱေလး အျမန္လမ္း မိုင္တိုင္အမွတ္ ( ၁/၁ ) ဓမၼရံသီမိုးကုတ္ရိပ္သာေက်ာင္းတိုက္ ျဖစ္ေပၚလာပံုႏွင့္ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထားရွိမွဳ အစီရင္ခံစာ

၁။ ရန္ကုန္ (ဓမၼရံသီ) သေနၶတည္စ ခါသမယစတင္ျဖစ္ေပၚလာပံု

၂၀၀၁-ခုႏွစ္မွစ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တိုင္ေအာင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ တပည့္ဒါယကာမ်ားသည္ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕ွဓမၼရံသီမိုးကုတ္ရိပ္သာႀကီးသို႔ တရားစခန္း၀င္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္လည္း ဤကဲ့သို႔ေသာ သာသနာျပဳဌာနႀကီးတစ္ခု ရွိသင့္သည္ဟု ေလွ်ာက္ထားခဲ့ရာမွ စတင္ကာ သသေနၶတည္ခဲ့သည္။ (၂၃.၁.၂၀၀၃ မွ ၁.၂.၂၀၀၃) ထိ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ ပရ၀ုဏ္အတြင္း တည္ထားအပ္သည့္ “မဂၤလာေစ်းဓမၼဗိမာန္ေတာ္ႀကီး” တြင္ လက္ရွိဒုတိယဥကၠ႒ႀကီး ဦး၀င္းႏိုင္က ဦးေဆာင္ကာ ဓမရံသီမိုးကုတ္၀ိပနာ သစာဓမၼသဘင္ (၁၀)ရက္ မီးၿငိမ္းတရား စခန္းပြဲႀကီးကို ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး “ဓမၼရံသီသစၥာေအာင္ပြဲ” အျဖစ္ ကဗည္းတင္ႏိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။

 

၂။ ျပန္႔ေျပာေ၀စည္ ဓမၼရံသီ သစာဓမၼသဘင္

ထိုတရားစခန္းပြဲမွစ ဓမၼရံသီနာယကခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ဘုရား၏ “သစၥာဓမၼသဘင္” တရားပြဲမ်ား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေနရာေဒသအႏွံ႕ ပ်ံ႕ႏွံ႕ခဲ့သည္။ (၂၀၀၇-ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ၊ ၆-ရက္မွ ၁၅-ရက္အထိ) ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္(၈၂)၊ နတ္ေမာက္လမ္း “မိုးကုတ္ဝိပႆနာတရားစဥ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ျပန္႔ပြားေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္” ဓမၼရိပ္သာႀကီး (၁၀)ရက္ တရားစခန္းျဖင့္ ဓမၼရံသီနာယကခ်ဳပ္ဆရာေတာ္မွ ေဟာၾကားခ်ီးျမင့္ခဲ့ပါသည္။
(၂၀၀၇-၂၀၀၈-၂၀၀၉) သံုးႏွစ္ဆက္တိုက္။

 

၃။ တိုးတက္ေ၀စည္ ဓမၼရံသီ

(၂၀၁၀-ခုႏွစ္မွ စတင္ ၂၀၁၄-ခုႏွစ္) တိုင္ေအာင္ (၅) ႏွစ္ဆက္တိုက္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး၊ အလံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဟာဓမၼိကာရာမေအာင္ေျမေက်ာင္းတိုက္ (၁၀) ရက္တရားစခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ ေရႊတိဂံုဘုရားေျခေတာ္ရင္း ၀ပ္ဆင္းလ်က္ ပခုကၠဴဓမၼာရံု (၇) ရက္မီးၿငိမ္းတရားစခန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ျခင္း အစရွိသျဖင့္ “ရန္ကုန္ဓမၼရံသီမိုးကုတ္ရိပ္သာႀကီး” ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေရးအတြက္ အခ်ိန္၊ ကာယ၊ ဥာဏ၊ ဆရာ၊ ဒကာ အားေမြးခဲ့ၾကရပါသည္။

 

၄။ ဓမၼရံသီသာသနာေျမ ေဖြရွာစုစည္း သတ္မွတ္ျခင္း

၂၀၁၀-ခုႏွစ္မွစတင္ “ရန္ကုန္ဓမၼရံသီမိုးကုတ္ရိပ္သာႀကီး” ျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္ သာသနာျပဳရာ ေျမျမတ္မဟာကိုရွာေဖြလာခဲ့သည္။ ၂၀၁၄-ခုႏွစ္၊ (၁၁) လပိုင္း လက္ရွိဥကၠ႒ႀကီး ဦးႏိုင္ဦး၊ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦး၀င္းႏိုင္၊ နာယကႀကီး ဦးႏိုင္၀င္း၊ ဦးသန္းေမာင္၊ ဦးသိန္းေအာင္ အစရွိသာ အမႈေဆာင္လူႀကီးမ်ားႏွင့္တိုင္ပင္ကာ “ဓမၼရံသီမိုးကုတ္ရိပ္သာ ျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕”ကို ရသမ ွ်အင္အားျဖင့္ စတင္ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊတိဂံုဘုရား ေျခေတာ္ရင္းရွိ “ဓမၼရံသီတို႔၏ဘူမိနက္သန္ျဖစ္ေသာ မဟာေအာင္ေျမဘံုစံေက်ာင္းတိုက္” အတြင္း ပထမအႀကိမ္ “ရန္ကုန္ဓမၼရံသီမိုးကုတ္ ၀ိပႆနာတရားစဥ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းျပန္႔ပြားေရး သာသနႏုဂဟ အဖြဲ႕” ကို အင္အား (၃၀) ေယာက္တို႔ျဖင့္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ သာသနာျပဳရန္ေျမ ၀ယ္ယူရွိႏိုင္ေရးအတြက္လည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ၄င္းအစည္းအေ၀းမွပင္ စတင္သေနၶတည္ကာ ေရွည္ဓမၼသဘင္က်င္းပရာ ဌာနတစ္ေနရာရွိေရး တိုင္ပင္ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။

ဓမၼရံသီနာယကႀကီးျဖစ္ေသာ သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမွု၀န္ႀကီးဌာန သာသနာေတာ္ ထြန္းကားျပန္႔ပြားေရးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ (အၿမဲတန္းအတြင္း၀န္-ၿငိမ္း) ဦးခိုင္ေအာင္၏ ပံ့ပိုးကူညီေစာင့္ေွာက္မႈျဖင့္ (၂၀၁၅-ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ) မွစ ယေန႔တိုင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ တံတားေလးလမ္း၀၊ သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမွု၀န္ႀကီးဌာန၊ သာသနာေတာ္ ထြန္းကားျပန္႔ပြားေရးဦးစီးဌာန “ဇမၼဴသီရိ ဓမၼဗိမာန္ေတာ္ႀကီး” လစဥ္ လတိုင္း (၅) ရက္ မီးၿငိမ္းတရားစခန္းမ်ား က်င္းပလာႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔က်င္းပ လာႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ သာသနာျပဳဒကါဒကါမမ်ား တိုးပြားသည္ထက္ တိုးပြားလာခဲ့သည္။ (၂၀၁၅-ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၆)ရက္) ေန႔တြင္ လက္ရွိသာသနာေျမ၏ မူလပိုင္ရွင္ျဖစ္သူ ဦး၀င္းတင္ႏွင့္ ပဏာမ ကတိက၀တ္ျပဳ စာခြၽန္လႊာမ်ား ေပးအပ္အတည္ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။

ယခုလက္ရွိ “ရန္ကုန္ဓမၼရံသီမိုးကုတ္ရိပ္သာ”၏ တည္ေနရာမွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ လွည္းကူး ၿမိဳ႕နယ္၊ သာယာကုန္းအုပ္စု၊ ပဒဲေကာေက်းရြာ၊ ရန္ကုန္-မႏၱေလး အျမန္လမ္းမႀကီးေဘး မိုင္တိုင္အမွတ္ (၁/၁)တြင္ ျဖစ္ၿပီး အေ၀းေျပးလမ္းမႀကီး လမ္းလယ္ကြၽန္းႏွင့္ ေပ (၂၅၀) အကြာတြင္ တည္ရွိပါသည္။ အက်ယ္အ၀န္းမွာ (၁၄.၀) ဧကျဖစ္ပါသည္။ (၂၀၁၆-ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ၊ ၂၅-ရက္ေန႔တြင္ အၿပီးသတ္ စာခ်ဳပ္စာတန္းမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး တန္ဖိုး က်ပ္သိန္းေပါင္း (၅၀၀၀) ျဖင့္ ရတနာေရႊအိုးႀကီး ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံခဲ့ၾကပါသည္။

 

၅။ အခြန္လြတ္ သာသနာေျမ ရွိေရး ၀ိုင္း၀န္းေပး

အက်ယ္အ၀န္း (၁၄.၀) ဧကရွိ ေျမေပၚတြင္ သာသနာျပဳလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရန္ လ်ာထားခ်က္ႏွင့္အတူ စာခ်ဳပ္မခ်ဳပ္မီကာလအတြင္းႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ၿပီးကာလ သာသနာ့ေျမရရွိေရး၊ သာသနိက အေဆာက္အဦမ်ား တည္ေဆာက္ခြင့္ရွိေရး၊ အေ၀းေျပးလမ္းမႀကီးမွ စက္ယႏရားမ်ား ျဖတ္သန္းသြားလာခြင့္ရွိေရး စေသာခက္ခဲလွသည့္လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားကို မညည္းမညဴ မပင္မပမ္း၊ မညွိဳးမႏြမ္းဘဲ စိတ္ေဇာေစတနာျဖဴစင္စြာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါေသာ ျပည္ေထာင္စုသမတၱ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ (အၿမဲတန္းအတြင္း၀န္) ဓမၼရံသီ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ နာယကႀကီး ဦးတင္ျမင့္၏ ဦးေဆာင္လမ္းညႊန္မွဳႏွင့္အညီ ရန္ကုန္ဓမၼရံသီရိပ္သာႀကီး၏ ဥက႒ႀကီး ဦးႏိုင္ဦး (အဂမဟာသီရိသုဓမၼမဏိေဇာတဓရ)၏ လံု႕လ၀ီရိယအားစိုက္မႈ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၏ ေစတနာ၊ ေမတၱာ၊ သဒါတရားေပါင္းစပ္မႈႏွင့္အတူ ၀ိုင္း၀န္းႀကိဳးစားမႈျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းမွ (၂၀၁၇-ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ၊ ၁၁-ရက္) ေန႔စြဲျဖင့္ ေျမလြတ္ ေျမလပ္အား သာသနာ့ေျမအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳေပးႏိုင္ပါရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ တင္သြင္းေပးခဲ့ ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ၂၀၁၈-ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ၊ ၁၇-ရက္ေန႔တြင္ အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းေပးခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕မွ (၂၀၁၈-ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ၊ ၂၃-ရက္) ေန႔စြဲျဖင့္ “အခြန္လြတ္ သာသနာေျမ” အျဖစ္ တရား၀င္ ျပ႒ာန္းေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ေပးခဲ့ပါသည္။

 

၆။ ဒုတိယအႀကိမ္ သာသနာျပဳပုဂိဳလ္မ်ား ထပ္မံျဖည့္စြက္ ဖြဲ႕စည္းျခင္း

ရန္ကုန္ဓမၼရံသီမိုးကုတ္ရိပ္သာ လ်င္ျမန္စြာေပၚေပါက္လာေရးႏွင့္ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ား အရွိန္အဟုန္ တိုးျမင့္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါေစျခင္းအက်ိဳးငွာ ရည္ေမွ်ာ္ (၂၀၁၆-ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ၊ ၄-ရက္)ေ န႔၊ မြန္းလြဲ (၁) နာရီအခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ တံတားေလး လမ္း၀၊ သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမွု၀န္ႀကီးဌာန၊ သာသနာေတာ္ထြန္းကားျပန္႔ပြားေရးဦးစီးဌာန “ဇမၼဴသီရိ ဓမၼဗိမာန္ေတာ္ႀကီး” အလယ္ထပ္ ပထမအႀကိမ္ ဖြဲ႕စည္းပံုကို အရင္းတည္ သံဃာ့ၾသ၀ါဒခံ ဓမၼရံသီသာသနႏုဂၢဟ ပင္မေ၀ယ်ာ၀စၥအဖြဲ႕၀င္ (၆၂) ဦးတို႔ျဖင့္ ထပ္မံအားျဖည့္ ဖြဲ႕စည္း ႏိုင္ခဲ့ပါ သည္။ ဓမၼရံသီနိဗၺဒကုသလႅဒါန သာသနပစၥယာႏုဂၢဟ (လစဥ္) ပစၥည္းေလးပါး ေထာက္ပံ့ေရး အလွဴေတာ္အသင္းႀကီးကို အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္အသင္းေထာက္၊ အမ်ိဳးသား (၄၄) ဦး၊ အမ်ိဳးသမီး (၂၅၂) ဦး၊ စုစုေပါင္း (၂၉၆) ဦးတို႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ခဲ့သည္။ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကို မိုးရြာေနပူမေရွာင္ ဇြဲသန္သန္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လာခဲ့ရာ နိဗၺဒကုသလႅၵဒါနအသင္း၀င္ ၿမိဳ႕နယ္ ဌာနခြဲေပါင္း (၂၂) ဌာနမွ အလွဴရွင္ေပါင္း (၅၉၄၈) ဦးထိ တိုးပြားလာခဲ့ပါသည္။ (၂၀၁၆-ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လမွစ ယေန႔ ၂၀၁၈-ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလအထိ) ၂၈ – လတာအတြင္း အလွဴေတာ္ေငြ စုစုေပါင္း က်ပ္သိန္းေပါင္း ေလးေထာင္ေက်ာ္ ရတနာေရႊအိုးႀကီး ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

 

၇။ ထည္၀ါခန္႔ညား သာသနိကဆိုင္ရာ အေဆာက္အဦမ်ား

(၂၀၁၆) ခုႏွစ္၊ ၄-လပိုင္း ေျမစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးေနာက္ ေရနက္ကြင္းျဖစ္ေနေသာ ေနရာသည္ အေ၀းေျပးလမ္းမွ ဓမၼရံသီသာသနာ့ေျမ ႀတိဂံအစြန္းထိ (၁၁) ေပ နိမ့္က်ေနေပ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တစ္၀ါတြင္းလံုး ေရျပင္ႀကီးကိုသာ ထိုင္ရွဳေနခဲ့ရသည္။ ၂၀၁၇-ခုႏွစ္၊ ဇႏ၀ါရီလ၊ ၅-ရက္မွ ေမလ၊ ၅-ရက္ေန႔ထိ (၅) လ တိုင္တိုင္ ေျမႀကီးက်င္းေပါင္း (၂၇၀၀၀) ျဖည့္ခဲ့ရၿပီး၊ ေငြေၾကးပမာဏ က်ပ္သိန္းေပါင္း (၃၀၀၀) သံုးေထာင္ေက်ာ္ထိ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံခဲ့ရပါသည္။
ဒုတိယႏွစ္ သီတင္း၀ါလကြၽတ္သည့္ထိ ႏွစ္၀ါတိုင္တိုင္ ေရျပင္ႀကီးကိုသာ ဆက္ရွဳေနခဲ့ရၿပီး ၂၀၁၇-ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ၊ စတုတၱအပတ္မွစ ဆြမ္းစားေက်ာင္းအပါအ၀င္ ယခုျမင္ေတြ႕ ေနရသည့္ အေဆာက္အဦမ်ားအား တည္ေဆာက္ေရးကာလ တစ္ႏွစ္ႏွင့္ တစ္လအတြင္း က်ပ္သိန္းေပါင္း (၅၀၀၀၀) ငါးေသာင္းေက်ာ္ ရတနာေရႊအိုးႀကီး ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံ ႏိုင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

 

၈။ စတင္လႈပ္ရွား သာသနာျပဳအစီအစဥ္မ်ား

ယခု (၂၀၁၈-ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ၊ ၃၀-ရက္မွ ၂၀၁၉-ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ၊ ၈-ရက္ေန႔) ထိ (၁၀) ရက္ တရားစခန္းပြဲႀကီးကို ဓမၼရံသီမိုးကုတ္ရိပ္သာေက်ာင္းတိုက္ႀကီးအတြင္း ပထမဆံုးေသာ သစၥာဓမၼသဘင္ႏွင့္ တရားစခန္း၀င္ၾကမည့္ ေယာဂီ (၆၀၀) ျဖင့္ စတင္လက္ခံကာ စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ လစဥ္လတိုင္း တစ္လတစ္ႀကိမ္ သစၥာဓမၼသဘင္ႏွင့္ တရားစခန္းပြဲမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္သြားမွာလည္း ျဖစ္ပါသည္။
၂၀၁၈-ခုႏွစ္၊ မတ္လ၊ ၂၅-ရက္မွ ဧၿပီလ၊ ၃-ရက္ေန႔အထိ ပထမအႀကိမ္ “ဓမၼရံသီ ကုလရကၡိတ စာရိတၱျမင့္တင္ေရး လူငယ္အထူးတရားစခန္းပြဲႀကီး” ကိုလည္း အသက္ (၁၆) ႏွစ္မွ (၃၀) ႏွစ္အတြင္း သတ္မွတ္ကာ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကား ပို႔ခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

၉။ နိဂုံးကမတ္အၿပီးသတ္

ဆက္လက္ၿပီး စဥ္ဆက္မပ်က္ သစာဓမၼသဘင္မ်ား၊ လူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး သင္တန္းမ်ား စနစ္တက်သင္ၾကားပို႔ခ် သာသနာျပဳသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း အစီရင္ခံတင္ျပ အပ္ပါသည္။ ျမန္မာျပည္အရပ္ရပ္မွ “ဓမၼရံသီမိသားစုမ်ားေတြ႕ဆုံပဲြ”သို႔ ၾကြရာက္ လာၾကကုန္ေသာ ဓမၼရံသီမိသားစုမ်ားအားလံုး ကိုယ္၏က်န္းမာျခင္း၊ စိတ္၏ခ်မ္းသာျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုၾကၿပီး ညီညြတ္ေသာအင္အားျဖင့္ ျမတ္ဗုဒၶရွင္ေတာ္ဘုရား၏ သာသနာေတာ္ႀကီးကို ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ၾကပါေစဟု ဆနၵျပဳဆုေတာင္းေမတၱာပို႔သရင္း တပည့္ေတာ္၏ “ရန္ကုန္ဓမၼရံသီ မိုးကုတ္ရိပ္သာေက်ာင္းတိုက္ႀကီး” ျဖစ္ေပၚလာပံုႏွင့္ သာသနာေရး၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အစီရင္ခံရွင္းလင္းတင္ျပမႈအား နိဂံုးခ်ဳပ္အပ္ပါသည္ခင္ဗ်ား…။

( အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ပါသည္ )