မဂၤလာပါ ဓမၼရံသီမိသားစုမွ ႀကိဳဆိုပါတယ္။
logo
Location မိုးကုတ္၊ မႏၱေလး၊ မံုရြာ၊ မူဆယ္၊ ေတာင္သာ၊
ရန္ကုန္၊ ေနျပည္ေတာ္

သံဃာ့ၾသ၀ါဒခံ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕၊ ဓမၼရံသီ မိုးကုတ္ရိပ္သာေက်ာင္းတိုက္ႀကီး၏ ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ေဆာက္ရြက္မႈ အစီအရင္ခံစာ

၁။ နိဒါန္း

ျမတ္ဗုဒ၏ သဒမသံုးျဖာ သာသနာေတာ္ျမတ္ႀကီး အွည္ခန္႔ တည့္တံ့ပါေစျခင္းအက်ိဳးငွါ ရည္ေမွ်ာ္လွ်က္ ဓမရံသီဟူေသာ အမည္နာမျဖင့္ ျမတ္ဆရာ ဓမရံသီဆရာေတာ္ဘုရား စတင္ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ား အားသြန္ခြန္စိုက္ ေဆာင္ရြက္ေတာ္မူခဲ့သည့္ ဓမရံသီ၏ မူလပထမ အစဦးဆံုးေက်ာင္းတိုက္ျဖစ္ေသာ မႏေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕၊ ကုန္းျမင့္သာယာရပ္၊ ဓမရံသီမိုးကုတ္ရိပ္သာေက်ာင္းတိုက္ႀကီး စတင္ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ပံုႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဓမရံသီသာ၀က ဓမရံသီမိသားစုမ်ား သိရွိနားလည္ သဒါပီတိပန္း ရင္၀ယ္လန္းေစဖို႔ တင္ျပအပ္ပါသည္။

 

၂။ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕၊ ဓမၼရံသီ မိုးကုတ္ရိပ္သာေက်ာင္းတိုက္ႀကီး၏ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

(က) ၀ါတြင္းကာလ တစ္လလွ်င္ (၂) ႀကိမ္ (၁၀) ရက္ အထူးတရားစခန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ျခင္း
(ခ) သႀကၤန္တြင္း စုေပါင္းဒုလဘရဟန္းခံ ရွင္ျပဳပြဲႏွင့္ (၁၀) ရက္ အထူးတရားစခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ျခင္း
(ဂ ) ကဆုန္လ (၁၀) ရက္ အထူးတရားစခန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ျခင္း
(ဃ) ဓမရံသီကုလရကိတ ယဥ္ေက်းလိမာသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားျခင္း
(င ) ဓမရံသီကုလရကိတ ယဥ္ေက်းလိမာ (၁၀) ရက္ လူငယ္အထူးတရားစခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ျခင္း
(စ ) ပုညသမာရ လူငယ္ဘံုဆြမ္းေလာင္းအသင္းကို တည္ေထာင္ သံဃာေတာ္မ်ားအား အရုဏ္ဆြမ္းမ်ား ေလာင္းလွဴျခင္း

 

၃။ ေက်ာင္းတိုက္ စတင္ျဖစ္ေပၚလာျခင္း

မိုးကုတ္ၿမိဳ႕၊ ဓမရံသီမိုးကုတ္ရိပ္သာေက်ာင္းတိုက္ႀကီးကို သာသနာႏွစ္ ၂၅၃၆ ခုႏွစ္၊ ေကာဇာသကရာဇ္ ၁၃၅၄ ခုႏွစ္၊ တန္ခူးလဆန္း (၈) ရက္ (၃၀.၃.၁၉၉၃) အဂၤါေန႔တြင္ တည္ေထာင္ပါသည္။ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕ကို အေျချပဳလွ်က္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးသို႔ သစာတရားဓမမ်ား ခက္လက္ေ၀ဆာ ဖူးပြင့္လာမည့္ ဓမရံသီမိုးကုတ္ရိပ္သာေက်ာင္းေတာ္ႀကီးကို ႏိုင္ငံေတာ္ၾသ၀ါဒါစရိယ၊ အဂမဟာသဓမေဇာတိက၊ အဂမဟာပ႑ိတ သတိပ႒ာန္ပရိယတတိစာသင္တိုက္ႀကီး၏ ပဓာနနာယကဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးကို ၾသ၀ါဒါစရိယဆရာေတာ္အေနျဖင့္ တင္ေျမွာက္ စတင္တည္ေထာင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။
စတင္တည္ေထာင္သည့္ အခ်ိန္အခါကာလကိုလည္း ေမွ်ာ္ၾကည့္လ်င္ သစ္ပင္၀ါးပင္ လက္ဖက္ပင္တို႔ၾကားမွာ ႏွစ္ခန္းပတ္လည္ ေျမစိုက္ထရံကာ သြပ္မိုးေက်ာင္းကေလးႏွင့္ စတင္ခဲ့သည္။ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ သစာတရားေတာ္မ်ား ဆက္လက္စည္ပင္ျပန္႔ပြား ထြန္းကားႏိုင္ရန္အတြက္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ေတာ္မူခဲ့ေသာ မိုးကုတ္ရိပ္သာေက်ာင္းတိုက္ႀကီးသည္ ယခုအခါတြင္ မ်ားျပားလွေသာ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ သာသနိကအေဆာက္အဦးမ်ားႏွင့္ ခန္းနားထည္၀ါလွစြာ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕၏ က်က္သေရေဆာင္တစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္လွ်က္ရွိပါသည္။
ဓမရံသီမိုးကုတ္ရိပ္သာေက်ာင္းတိုက္ႀကီးကို မိုးကုတ္ၿမိဳ႕အေွ႕ပိုင္းႏွင့္ အေွ႕ေတာင္ဖက္ ေတာင္ေစာင္းတြင္ (၃) ဧကခန္႔ရွိေသာ ေျမေပၚ တည္ရွိပါသည္။

 

၄။ သာသနိက အေဆာက္အဦးမ်ား

တည္ေဆာက္ၿပီးႏွင့္ တည္ေဆာက္ဆဲ သာသနိက အေဆာက္အဦးမ်ားမွာ-
(က) ေလးထပ္သစာဥာဏ္ေရာင္ဓမဗိမာန္ေတာ္
(ခ ) ၀ိသံုဂါမဥပရိပါသာဒ အာကာသသိမ္ေတာ္
(ဂ ) ၀ိနယရံသီသိမ္ေတာ္
(ဃ) ဓမစာရီအမ်ိဳးသမီးေယာဂီေဆာင္ အမွတ္ (၁)၊ အမွတ္ (၂)၊ အမွတ္ (၃)
(င ) ဓမအလင္းစာၾကည့္တိုက္
(စ ) ဓမမာမကေယာဂီေဆာင္
(ဆ) အာဟာရေဘာဇန ၂ ထပ္ေဆာင္
(ဇ ) အမႈေဆာင္ ရံုးခန္း၊ ကုလရကိတရံုးခန္း၊ နိဗဒရံုးခန္း ၊ နိဗဒစာအေရာင္းခန္းမ
(စ် ) ေလးထပ္အာဟာရေဘာဇန ဆြမ္းစားေက်ာင္းေဆာင္ေတာ္ႀကီးႏွင့္
(ည) ဓမစာရီအဂၤလန္ေယာဂီေဆာင္ အပါအ၀င္ ဆက္လက္တည္ေဆာက္မည့္ သာသနိက အေဆာက္အဦးအမ်ားလည္း မ်ားစြာက်န္ရွိေနပါေသးသည္။

 

၅။ သာသနာျပဳ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား

လက္ရွိသာသနာျပဳ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားမွာ
(က) ဓမရံသီသာသနႏုဂဟ အဖြဲ႕ –
အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး စုစုေပါင္း (၂၀၂) ဦး
(ခ ) နိဗဒကုသလဒါန သာသနာ့ပစယာႏုဂဟအသင္းေထာက္ အဖြဲ႕ –
အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး စုစုေပါင္း (၂၈၀) ဦး
(ဂ ) ဓမရံသီကုလရကိတယဥ္ေက်းလိမာအဖြဲ႕
ယဥ္ေက်းလိမာ ဆရာ^မ ဦးေရ (၂၅၀) ဦး
(ဃ) ပုညသမာရ လူငယ္ဘံုဆြမ္းေလာင္းအသင္း
အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး စုစုေပါင္း (၁၀၀) ေက်ာ္

 

ဓမၼရံသီသာသနာ႔ႏုဂၢဟ ပင္မေ၀ယ်ာ၀စၥအဖြဲ႕

(၁) ဓမၼရံသီသာသနာ့ႏုဂဟ ပင္မေ၀ယ်ာ၀စအဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ဓမရံသီနာယကခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး၏ ၾသ၀ါဒလမ္းညႊန္မႈေအာက္တြင္ ဓမရံသီသာသနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကို ကိုယ္အား၊ ဏ္အား၊ ၀ီရိယအားမ်ားျဖင့္ ဆရာဒကာလက္တြဲညီစြာ ဗုဒသာသနာေတာ္ျမတ္ႀကီး ေနေရာင္လေရာင္ပမာ ထာ၀ရထြန္းလင္းတည္တံ့ႏိုင္ေစရန္အတြက္ က်ရာအခန္းက႑မွေန ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ၾကမည့္ ဓမရံသီသာ၀က ဓမရံသီမိသားစု၀င္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။

 

နိဗဒၵကုသလဒါန သာသနာ႔ပစၥယာႏုဂၢဟအသင္း

(၂) မိုးကုတ္ၿမိဳ႕ နိဗဒကုသလဒါန သာသနာ့ပစယာႏုဂဟအသင္းႀကီးကို သာသနာႏွစ္ (၂၅၅၄) ခုႏွစ္၊ ေကာဇာသကရာဇ္ ၁၃၇၂ ခုႏွစ္၊ ဒုတိယ၀ါဆိုလဆန္း (၁၀) ရက္ (၂၁.၇.၂၀၁၁) ရက္ေန႔တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။
၀ါတြင္းကာလ ၀ိပနာတရားစခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္၊ သာသနိက အေဆာက္အဦးမ်ား တိုးတက္တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္၊ ယဥ္ေက်းလိမာသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္၊ ဓမရံသီပရိယတိ သာသနာေတာ္ျမတ္ႀကီးကို ေထာက္ပံ့ကူညီႏိုင္ရန္အတြက္ နိဗဒအသင္းေထာက္ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး အသင္းေထာက္ စုစုေပါင္း (၂၈၀) ဦးႏွင့္ အသင္း၀င္အလွဴရွင္ေပါင္း (၅၀၀၀) ၀န္းက်င္ တို႔မွ တစ္လတစ္ႀကိမ္ တတ္စြမ္းသမွ် ပါ၀င္လွဴဒါန္းလ်က္ရွိရာ တစ္လလွ်င္ အလွဴေငြမွာ သိန္း(၆၀)ခန္႔ အလွဴခံရရွိပါသည္။ ၄င္းအလွဴခံရွိေငြမ်ားအား ဓမရံသီနာယကခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ဘုရား၏ ၾသ၀ါဒ လမ္းညြန္မႈျဖင့္ ျမတ္ဗုဒသာသနာေတာ္ျမတ္ႀကီး အရွည္ခန္႔တည္တံ့ႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္ ေနရာမ်ား ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းလ်က္ရွိပါသည္။
ဓမရံသီ မုိးကုတ္နိဗဒကုသလဒါန သာသနာ့ပစယာႏုဂဟအသင္းႀကီး၏ ႏွစ္ပတ္လည္ အလွဴေငြေပါင္းခ်ဳပ္ စုေပါင္းေရစက္ခ် အလွဴေတာ္မဂၤလာႀကီးကို ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိပါသည္။

 

ဓမၼရံသီကုလရကိတ ယဥ္ေက်းလိမၼာအဖြဲ႕

(ဂ) အနာဂါတ္မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားအား ႏွလံုးသား၀ယ္ ျမတ္ဗုဒ၏အဆံုးအမမ်ား ကိန္း၀ပ္ေစရန္ အမ်ိဳးဘာသာသာသနာကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္တတ္ေစရန္၊ ကာယဗလ၊ ဏဗလ၊ စာရိတိဗလ၊ မိတဗလ၊ ေဘာဂဗလ ဗလငါးတန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစရန္၊ ဘာသာသာသနာႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အားကိုးအားထား ျပဳထိုက္ေသာ၊ လိမာယဥ္ေက်းေသာ၊ ထူးခြၽန္ထက္ျမတ္ေသာ လူငယ္မ်ားျဖစ္လာေစရန္အတြက္ ဓမရံသီကုလရကိတ ယဥ္ေက်းလိမာအဖြဲ႕ကို သာသနာႏွစ္ ၂၅၅၅ ခုႏွစ္၊ ေကာဇာသကရာဇ္ ၁၃၇၃ ခုႏွစ္၊ တေပါင္းလဆန္း (၈) ရက္ (၂၉.၂.၂၀၁၁) ေန႔တြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။
ဓမရံသီအဓိပတိနာယကခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ဘုရား၏ ၾသ၀ါဒလမ္းညႊန္မႈႏွင့္အညီ ဓမရံသီ ကုလရကိတ ယဥ္ေက်းလိမာအဖြဲ႕မွ ေႏြရာသီယဥ္ေက်းလိမာသင္တန္းမ်ား၊ တနဂၤေႏြ ယဥ္ေက်းလိမာ သင္တန္းမ်ား၊ လူငယ္ (၁၀) ရက္တရားစခန္းပြဲမ်ား၊ အစိုးရစာသင္ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ စာရိတပညာျမင့္မားေရးအေထာက္အကူျပဳ ေဟာေျပာပြဲမ်ား၊ ေတာင္ေပၚေဒသ တိုင္းရင္းသားေက်းရြာ အစိုးရစာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ စာရိတပညာျမင့္မားေရး အေထာက္အကူျပဳ အပတ္စဥ္လွည့္လည္ သင္ၾကားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဗုဒ၀င္ၿပိဳင္ပြဲမ်ား၊ လူငယ္စာေပေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ယဥ္ေက်းလိမာနည္းျပ ဆရာျဖစ္သင္တန္းမ်ား၊ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ဆရာ^ဆရာမမ်ားအတြက္ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္စီမံခန္႔ခြဲမႈ သင္တန္းမ်ား၊ အျမင္ဖြင့္သင္တန္းမ်ား၊ အဘိဓမာသင္တန္းမ်ား၊ သင္ရိုးမိတ္ဆက္သင္တန္းမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
မိုးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ကုလရကိတယဥ္ေက်းလိမာသင္တန္း ဌာနခြဲေပါင္း (၃၃) ခု ဖြင့္လွစ္ ထားၿပီး သင္တန္းမွဴးဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္ သင္ၾကားေရး ဆရာ^မ ေပါင္း (၂၅၀) ဦးတို႔ျဖင့္ သင္ၾကားပို႔ခ်လ်က္ ရွိပါသည္။
ထူးျခားမႈတစ္ခုအေနျဖင့္ ဓမရံသီကုလရကိတ ယဥ္ေက်းလိမာအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းၿပီး ၂-ႏွစ္ အၾကာတြင္ ဓမရံသီမိုးကုတ္ရိပ္သာေက်ာင္းတိုက္ႀကီး ပထမဆံုးအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ယဥ္ေက်းလိမာျပန္႔ပြားေရးအဖြဲ႕ ညီလာခံႀကီးကို ခန္းနားထည္၀ါစြာ က်င္းပႏိုင္ခဲ့သည္မွာလည္း သမိုင္း၀င္မွတ္တမ္းတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

 

ပုညသမာရ လူငယ္ဘံုဆြမ္းေလာင္းအသင္း

(ဃ) ဓမရံသီအဓိပတိနာယကခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ဘုရား၏ ၾသ၀ါဒလမ္းညႊန္မႈျဖင့္ ဓမရံသီေ၀ယ်ာ၀စ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မႈျပဳကာ သံဃာေတာ္အွင္ျမတ္မ်ား သာသနာျပဳလုပ္းငန္းမ်ား ေဆာင္ြက္ရာတြင္ လြယ္ကူခ်မ္းသာႏိုင္ေရးအတြက္ ပုညသမာရလူငယ္ဘံုဆြမ္းေလာင္းအသင္းကို သာသနာေတာ္ႏွစ္ ၂၅၅၂ ခုႏွစ္၊ ေကာဇာသကရာဇ္ ၁၃၇၀ ခုႏွစ္၊ သီတင္းကြၽတ္လဆန္း (၁) ရက္ (၃၀.၉.၂၀၀၈) ခုႏွစ္ အဂၤါေန႔တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။
၀ါတြင္းသံုးလ အပတ္စဥ္အဖိတ္ေန႔တိုင္းတြင္ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာမွ <ကေရာက္လာၾကေသာ သံဃာေတာ္ အပါး (၄၀၀) ေက်ာ္တို႔အား အရံုဆြမ္းျဖင့္ ျပည့္စံုေစရန္အလို႔ငွါ အလွဴရွင္အသီးသီးတို႔မွ လွဴဒါန္းအပ္ေသာ ဆြမ္းႏွင့္တကြလွဴဒါန္းဖြယ္ရာမ်ားကို အပ္စပ္ေသာနည္းျဖင့္ ေလာင္းလွဴေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ သီတင္းကြၽတ္လျပည့္ေက်ာ္ (၁) ရက္ေန႔ နံနက္အရံုတက္ခ်ိန္တြင္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း သံဃာေတာ္အရွင္သူျမတ္တို႔အား အရံုဆြမ္းႏွင့္တကြ လွဴဖြယ္၀တဳ ပစည္းအစံုတို႔ကိုလည္း စာေရးတံမဲစနစ္ျဖင့္ လွဴဒါန္းခဲ့သည္မွာ (၁၀) ႀကိမ္တိုင္ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ပုညသမာရလူငယ္ဘံုဆြမ္းေလာင္းအသင္း စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ ယေန႔အခ်ိန္အထိ အႀကိမ္ေပါင္း (၁၃၀) ေက်ာ္၊ အလွဴေငြစုစုေပါင္း သိန္းေပါင္း (၁၀၀၀) ေက်ာ္ လွဴဒါန္းႏိုင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

 

ေဆာင္ရြက္ၿပီး သာသနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ား

(က) သႀကၤန္တြင္း စုေပါင္းဒုလဘရဟန္းခံ ရွင္ျပဳပြဲႏွင့္ (၁၀) ရက္ အထူးတရားစခန္းမ်ား – (၂၆) ႀကိမ္
(ခ ) ၀ါတြင္းကာလ တစ္လလွ်င္ (၂) ႀကိမ္ (၁၀) ရက္ အထူးတရားစခန္း – (၁၂၃) ႀကိမ္
(ဂ ) ဓမရံသီကုလရကိတယဥ္ေက်းလိမာသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားျခင္းႏွင့္
(ဃ) ဓမရံသီကုလရကိတယဥ္ေက်းလိမာ(၁၀)ရက္ လူငယ္အထူးတရားစခန္း – (၄) ႀကိမ္
(င ) သံဃာေတာ္မ်ားအား အုဏ္ဆြမ္း ဘံုဆြမ္းေလာင္း အႀကိမ္ေပါင္း (၁၃၀) ေက်ာ္

 

နိဂံုးခ်ဳပ္

ၾကြေရာက္ေတာ္မူလာၾကေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ဓမရံသီသာ၀က ဓမၼရံမိသားစု အေပါင္း တို႔ခင္မ်ား . .
ေခါင္းစဥ္မ်ား ဘယ္လိုပင္ကြဲျပားေနပါေစ ဓမရံသီဆိုေသာ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွန္မွန္၊ ဦးတည္ခ်က္မွန္မွန္ျဖင့္ ဓမရံသီအဓိပတိနာယကခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ဘုရား၏ လမ္းညြန္ခ်က္ႏွင့္အညီ ဓမရံသီသာသနာျပဳလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ တက္ညီလက္ညီ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကပါစို႔ ၊ ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ၾကပါေစလို႔ ဆုေတာင္းပတနာျပဳရင္း မုိးကုတ္ၿမိဳ႕၊ ဓမရံသီမိုးကုတ္ ရိပ္သာေက်ာင္းတိုက္ႀကီး၏ သာသနာျပဳေဆာက္ရြက္ခ်က္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၏ ဖြဲ႕စည္းပံု လုပ္ငန္းစဥ္တင္ျပမႈကို မွ်ျဖင့္ နိဂံုးကမတ္ အဆံုးသတ္အပ္ပါ သတည္း။