မဂၤလာပါ ဓမၼရံသီမိသားစုမွ ႀကိဳဆိုပါတယ္။
logo
Location မိုးကုတ္၊ မႏၱေလး၊ မံုရြာ၊ မူဆယ္၊ ေတာင္သာ၊
ရန္ကုန္၊ ေနျပည္ေတာ္

ဓမၼရံသီလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

 

ျမန္မာျပည္ အရပ္ရပ္ရွိ ဓမၼရံသီမိုးကုတ္ရိပ္သာ ေက်ာင္းတိုက္ႀကီးမ်ားအတြင္း ပရိယတၱိ၊ ပဋိပတၱိ၊ ယဥ္ေက်းလိမၼာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေရ႐ွည္တည္တံ့ႏိုင္ေရး ပေဒသာပင္ စိုက္ထူလွဴဒါန္းျခင္း။

ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ေရ႐ွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရး သာသနာျပဳလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ၁၀၀၀၀ (က်ပ္တစ္ေသာင္းပေဒသာပင္ စိုက္ထူလွဴဒါန္းျခင္းျဖင့္ မတည္ေဆာင္ရြက္ၾကပါစို႔။

လႊဲေျပာင္းလွဴဒါန္းႏိုင္သည့္ ဘဏ္အေကာင့္ ျမန္မာျပည္အရပ္ရပ္ရွိ

CB-BANK call – A/C – 0002 6008 0000 1333

ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပါတ္

09 773 771 662, 09 792 099 992


 

ပေဒသာပင္တည္ေထာင္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္

ျမန္မာျပည္အရပ္ရပ္႐ွိ ဓမၼရံသီမိုးကုတ္ရိပ္သာေက်ာင္းတိုက္ႀကီးမ်ားတြင္

၁။ ပရိယတၱိစာသင္/စာခ် သုတဗုဒၶေလာင္းလ်ာမ်ား ေပၚထြန္းႏိုင္ေရးႏွင့္ စာသင္သားသံဃာေတာ္မ်ား ေရ႐ွည္ရပ္တည္ႏိုင္ေရးအတြက္

(ကပရိယတၱိစာအုပ္စာေပ ႏွင့္ (စာေအာင္ဆုႏွင္းသဘင္က်င္းပႏိုင္ေရးပေဒသာပင္

(က်န္းမာေရးႏွင့္ ပစၥည္းေလးပါး ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ ပေဒသာပင္

(စာသင္သား သံဃာစာခ်/စာသင္ ခန္းမေဆာင္မ်ား ေပၚထြန္းထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ႏိုင္ေရး ပေဒသာပင္

၂။ ပရိပတၱိ သာသနာေတာ္အား ေစာင့္ေ႐ွာက္ႏိုင္ေရးအတြက္

(ကတရားစခန္းဝင္ ပါရမီ႐ွင္ေယာဂီသူေတာ္စင္မ်ား ဘာဝနာကမၼ႒ာန္း စီးျဖန္းရာအဟာရဒါန ေရ႐ွည္ေထာက္ပံ့ႏုိင္ေရး ပေဒသာပင္

(စခန္းဝင္ေယာဂီမ်ား၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ ေဆးပေဒသာပင္

(တရားစခန္းဝင္ေယာဂီေဆာင္ႏွင့္ သာသနိကအေဆာက္အဦးမ်ား ေရ႐ွည္တည္တံ့ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေရး ပေဒသာပင္

(လစဥ္ (၁၀ရက္တရားစခန္းမ်ား မပ်က္မကြက္ ေရ႐ွည္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရး ပေဒသာပင္

၃။ အမ်ိဳးသားစာရိတၱပညာျမင့္မားေရးအတြက္

(ကႏွစ္စဥ္မျပတ္ ဓမၼရံသီကုလရကၡိတ ယဥ္ေက်းလိမၼာလူငယ္ (၁၀ရက္ တရားစခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားပို႔ခ်ႏိုင္ေရး ပေဒသာပင္

(တနဂၤေႏြ ဓမၼရံသီကုလရကၡိတ ယဥ္ေက်းလိမၼာ ဓမၼသင္တန္းမ်ား၌ စာအုပ္စာေပမ်ား လွဴဒါန္းႏိုင္ေရး ပေဒသာပင္

(ဓမၼသင္တန္းတက္ေရာက္ၾကမည့္ ကေလးငယ္မ်ား၏ အဟာရဒါနႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ ပေဒသာပင္

(ယဥ္ေက်းလိမၼာနည္းျပ ဆရာ/ဆရာမမ်ား ေပၚထြန္းႏိုင္ေရးႏွင့္ နည္းျပသင္တန္းမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရး ပေဒသာပင္

(ႏွစ္စဥ္မျပတ္ ယဥ္ေက်းလိမၼာ စြမ္းရည္ျမင့္စံုညီပြဲေတာ္မ်ား က်င္းပႏိုင္ေရး ပေဒသာပင္

အထက္ပါလုပ္ငန္းစဥ္ (ရပ္ျဖစ္ေသာ

(ပရိယတၱိ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ

(ပဋိပတၱိ ပြားမ်ားအားထုတ္မႈ

(စာရိတၱပညာျမင့္မားေရး ေဆာင္ရြက္မႈ ေရ႐ွည္တည္တံ့ျပန္႔ပြားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ပေဒသာပင္တစ္ပင္လွ်င္ ၁၀၀၀၀ (တစ္ေသာင္းက်ပ္ႏွင့္ တစ္ေသာင္းအထက္ မိမိတို႔စြမ္းႏိုင္သလို စိုက္ထူလွဴဒါန္းႏိုင္ပါသည္။

ထုတ္ယူ၊ ခြဲေဝ၊ သံုးစြဲမႈ က႑

ေဒသအသီးသီးမွ အလွဴ႐ွင္မ်ား လွဴဒါန္းအပ္ေသာ ပေဒသာပင္ ေငြပင္ ေငြရင္းအျဖစ္ ဘဏ္မွာအပ္ႏွံလွ်က္ အတိုးကိုသာ ထုတ္ယူၿပီး ဓမၼရံသီေက်ာင္းတိုက္အသီးသီးမွ နာယကဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္ တာဝန္႐ွိ အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ အထက္ပါလုပ္ငန္းႀကီး (ရပ္အတြက္ မတည္လွဴဒါန္းသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

လွဴဒါန္းရန္ ဌာနမ်ား

(ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ မိုးကုတ္၊ မံုရြာ၊ မူဆယ္၊ ေတာင္သာၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၌ တည္ထားအပ္ေသာ ဓမၼရံသီမိုးကုတ္ရိပ္သာႀကီးမ်ား

(ဓမၼရံသီဆရာေတာ္ႀကီးႏွင့္ ဆရာေတာ္၏တပည့္ ကမၼဌာနစရိယ ဓမၼကထိက ဆရာေတာ္မ်ား၊ ဓမၼသဘင္တရားစခန္းက်င္းပရာ ျမန္မာျပည္ေဒသအသီးသီး

(ျမန္မာျပည္အရပ္ရပ္႐ွိ CB ဘဏ္မ်ား လွဴဒါန္းရန္ အေကာင့္နံပါတ္

CB-BANK call – A/C – 0002 6008 0000 1333


 

ဆက္သြယ္စံုစမ္းရန္

၁။ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ မိုးကုတ္၊ မံုရြာ၊ မူဆယ္၊ ေတာင္သာ

၀၉ ၇၇၃ ၇၇၁ ၆၆၂၊ ၀၉ ၇၉၂ ၀၉၉ ၉၉၂

၂။ မိုးကုတ္

၀၈၆ ၂၀၂၇၄၊ ၀၈၆ ၂၀၇၉၇

၃။ မႏၱေလး

၀၂ ၅၅၂၅၅၊ ၀၂ ၅၅၂၃၃၊ ၀၉ ၂၀၀ ၀၅၈၇

၄။ မံုရြာ

၀၉ ၇၉၂ ၁၃၀ ၂၀၀၊ ၀၉ ၂၅၉ ၀၃၈ ၈၉၂၊ ၀၉ ၄၀၀ ၄၀၂ ၁၀၀

၅။ မူဆယ္

၀၉ ၄၀၃ ၇၂၂ ၂၇၇၊ ၀၉ ၅၁၉ ၄၃၁၀

၆။ ေတာင္သာ

၀၉ ၂၂၁ ၂၄၅၆၊ ၀၉ ၂၂၁ ၂၀၇၇၊ ၀၉ ၂၂၁ ၂၃၈၈

၇။ ရန္ကုန္

၀၉ ၇၇၃ ၇၇၁ ၆၆၂၊ ၀၉ ၇၉၂ ၀၉၉ ၉၉၂၊ ၀၉ ၄၀၂ ၆၄၈ ၇၉၈